Наступ у Музеју Републике Српске, 01.12.2016.

Наступ у Музеју Републике Српске, 01.12.2016.